ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาได้ทางไหนบ้างคะ

ตอบ: โทรศัพท์ : 042-941109

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา คืออะไรคะ

ตอบ: ” พัฒนาต่อเนื่อง รับเรื่องชุมชน ค้นคว้ายุทธศาสตร์  ฉลาดทำกิน  ท้องถิ่นมีคุณธรรม”

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ: เวลา 8:30น. ถึง 16.30น.

ถาม เบี้ยผู้สูงอายุออกวันไหน

ตอบ  ออกทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน