แจ้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพ 10อ.เพื่อให้คนไทยสุขภาพดีตามพฤติกรรมในสังคมปัจจุบัน